Chính Sách Bảo Mật của Win79.games

Ngày hiệu lực: [Th11 25, 2023 lúc 04:21]

Tại Win79.games, chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư và thông tin cá nhân của người dùng. Chính sách Bảo Mật này giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng, lưu trữ và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi qua website win79.games.

1. Thông Tin Chúng Tôi Thu Thập

 • Thông Tin Cá Nhân: Bao gồm tên, địa chỉ email, ngày sinh, địa chỉ và thông tin thanh toán.
 • Thông Tin Hoạt Động Trực Tuyến: Như lịch sử truy cập, thông tin về thiết bị và trình duyệt, địa chỉ IP.

2. Cách Thức Sử Dụng Thông Tin

 • Cung cấp và cải thiện dịch vụ.
 • Giao tiếp với người dùng.
 • Xử lý giao dịch và yêu cầu.
 • Tuân thủ pháp luật và quy định.

3. Chia Sẻ Thông Tin

 • Chúng tôi không bán thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba.
 • Thông tin có thể được chia sẻ với đối tác dịch vụ, nhà cung cấp, và cơ quan pháp luật khi cần thiết.

4. Bảo Mật Thông Tin

 • Sử dụng các biện pháp bảo mật tiên tiến như mã hóa dữ liệu, tường lửa, và giám sát an ninh.
 • Thực hiện các chính sách và thủ tục bảo vệ thông tin.

5. Quyền của Người Dùng

 • Truy cập, sửa đổi hoặc yêu cầu xóa thông tin cá nhân.
 • Từ chối việc sử dụng thông tin cho mục đích tiếp thị.

6. Cập Nhật Chính Sách Bảo Mật

 • Chúng tôi có thể cập nhật chính sách này từ thời gian này sang thời gian khác. Bất kỳ thay đổi nào sẽ được thông báo trên website của chúng tôi.

7. Liên Hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc lo ngại nào về chính sách bảo mật của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ [Địa chỉ email/Điện thoại].